Джон Франсис ходи по Земята (видео)


И тази презентация не е нова. Но е впечатляваща и поражда доста мисли.

Comments are closed.