The magic of a smile


Отново нещо силно без много думи. Хората очевидно имат съвсем различно възприятие за света. Идващите празници у нас са основно мрънкане от малкото почивни дни, докато същността е на съвсем друго място. Все повече се убеждавам, че само свободният човек мисли. У нас сме роби на предразсъдъците и сами си създаваме ограничения.

Comments are closed.